Επισκόπηση - Σεμινάρια ThetaHealing®

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
Βασικό επίπεδο DNA ( Basic DNA ) 16 - 18 Φεβρουαρίου 0 0 20 Φεβ. 2018
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Εικόνα 0 0 18 Δεκ. 2017
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Εικόνα 0 0 30 Οκτ. 2017
ΜΆΡΤΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Εικόνα 0 0 27 Μαρ. 2017
Φαληράκι - Αίθουσα Δήμου Κερκυραίων 0 0 25 Μαρ. 2017
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
Σεμινάριο 12 - 14 Νοεμβρίου 2016 0 0 14 Νοε. 2016